FØRARKORT KLASSE C1

Alderskrav 18 år.

Du må ha førerkort kl. C1 dersom du skal køyre motorvogn (Lett Lastebil) med tillatt totalvekt mellom 3 501-7 500 kg og som er godkjend for transport av høgst 8 passasjerar. 

Med førerkort kl. C1 kan du trekke tilhengar med tillatt totalvekt høgst 750 kg, dersom du skal trekke tyngre tilhengar må du utvide førarkortet til kl. C1E.

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personar eller gods mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du i tillegg ha yrkessjåførkompetanse. Sjå informasjon om dette under "yrkessjåfør".

Vi har jevnlig opplæring i denne klassa. Ta kontakt for informasjon.