FØRARKORT KLASSE CE

NESTE KURS

Teorikurs KL CE
  • 14. og 16. November

Teorikurset går over to kveldar. Køyretimar og andre obligatoriske kurs på dagtid avtalast med den enkelte undervegs.

Vi reknar 3 veker frå første teorikursdag til avslutta opplæring, med muligheit for individuell tilpasning.


Alle CE-kurs er satt opp slik at du fortløpande kan ta C+CE+YSK.

Våre CE-elevar har førehandsrett til plass på påfølgande YSK-kurs.

Ta kontakt for påmelding

Alderskrav 21 år.

Du må ha førarkort kl. CE dersom du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter lastebil.

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personar eller gods mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du i tillegg ha yrkessjåførkompetanse. Sjå informasjon om dette under fana "yrkessjåfør".