FØRARKORT KLASSE D

NESTE KURS

Teorikurs KL D / KL C
  • 2., 7. og 9. November

Teorikurset går over tre kveldar. Køyretimar og andre obligatoriske kurs på dagtid avtalast med den enkelte undervegs.

Vi reknar 4 veker frå første teorikursdag til avslutta opplæring, med muligheit for individuell tilpasning.


Teorikurset er felles for lastebil og buss.

Ta kontakt for påmelding


Alderskrav 24 år. (21 år ved gjennomført komprimert yrkessjåførutdanning)

Du må ha førarkort kl. D dersom du skal køyre motorvogn (Buss) som er godkjend for transport av fleire enn 8 passasjerar

Med førarkort kl. D kan du trekke tilhengar med tillatt totalvekt høgst 750 kg, dersom du skal trekke tyngre tilhengar må du utvide førarkortet til kl. DE. I tillegg gjeld førarkort kl. D for leddbuss.

Dersom du gjennomfører komprimert yrkessjåførutdanning vil alderskravet for førerkort kl. D være 21 år. Det vil då vere ei begrensning på at du kun kan køyre rutetransport der ruta er begrensa oppad til 50 kilometer.

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personar eller gods mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du i tillegg ha yrkessjåførkompetanse. Sjå informasjon om dette under fana "yrkessjåfør".


Vi har inngått avtale med vår samarbeidspartner Eivind Dahl AS om leige av Voldabussen til opplæringsformål.

Vi har jevnleg opplæring på denne klassa. Ta kontakt for informasjon.

Teorikurs for KL D er felles med KL C.


Leige Voldabussen?

Eivind Dahl AS, basert i Volda, kan tilby leige av turbuss for kortare og lengre turar i Noreg og Europa.
Sjå heimeside: www.voldabussen.no
Kontakt: Eivind Dahl
E-post: eivind@edahl.no
Tlf: 913 15 856