BE

Personbil og tilhengar - klasse BE

Denne klassa gjeld trekking av tilhengar med ei tillatt totalvekt over 750 kg som ein ikkje kan trekkje med rein klasse B.

Det er altså vognkortet som set begrensingar.

Minstealder: 18 år.

Sjå kva førarkortklasse du treng for å føre din bil og tilhengar her:
Tilhengarkalkulator >
 

Neste kurs:

11. september

Lastsikringskurs BE, B96 og D1E. Kl. 17.00-18.30

 

Oppgi gjerne kva førarkortklasser du har frå før av, samt kva kurs du er interessert i ved henvendelsar.
For påmelding ring, send e-post eller bruk knappen nedst på sida.

Send oss ein forespørsel

Trinnvis opplæring

Køyretimar avtalast med kvar enkelt og utifrå behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Ingen teoriprøve i denne klassa.

Trinn 1:
 Opplæringa i klasse B utgjer det første trinnet i klasse B96.

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Kurs i sikring og merking av last - 2 timar. Obligatorisk kurs.
(Fritak dersom du har klasse C1 eller C fra før)
 Sikkerheitskurs på veg - 3 timar. Obligatorisk kurs.
 Avsluttande opplæring før førarprøve.