C1

Lett lastebil - klasse C1

Denne klassa gjeld føring av motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501-7500 kg som er godkjent for transport av høgst 8 passasjerar i tillegg til førar.

Tilhengar med tillatt totalvekt høgst 750 kg.

Minstealder: 18 år.

Alle som skal ta førarkort i tyngre klasser må ha godkjent helseattest frå lege. Denne skal leverast på trafikkstasjonen. Vi anbefalar å skaffe dette, samt søke om førarkort så snart du har starta på opplæringa.

Dersom du skal køyre lett lastebil i yrkessamanheng må du også ha yrkessjåførutdanning for gods.
 

Oppstart neste kurs:

22. august

Grunnkurs tunge køyretøy. (Felles for alle tunge klasser)

15. oktober

Grunnkurs tunge køyretøy. (Felles for alle tunge klasser)

 

Oppgi gjerne kva førarkortklasser du har frå før av, samt kva kurs du er interessert i ved henvendelsar.
For påmelding ring eller send e-post. 

Send oss ein forespørsel

Trinnvis opplæring

Dei aller fleste vel å lese til teoriprøve klasse C1 på eiga hand.
Køyretimar avtalast med kvar enkelt og utifrå behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Teoriprøve må vere bestått, og helseattest levert på trafikkstasjonen før ein kan bestille oppkøyring.

Trinn 1:
 Grunnkurs tunge køyretøy - 3 timar. Obligatorisk.
(Fritak dersom du har førarkort i ei tung klasse fra før)

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Ulykkesberedskapskurs - 9 timar. Obligatorisk og felles for alle tunge klasser. (Fritak dersom du har førarkort i ei tung klasse frå før)
 Lastsikringskurs - 9 timar. Obligatorisk og felles for C og C1.
 Sikkerheitskurs på veg - 4 timar. Obligatorisk kurs.
(Fritak dersom du har førarkort i ei tung klasse frå før)
 Avsluttande opplæring før førarprøve.