CE

Lastebil med tilhenger - klasse CE

Denne klassa gjeld trekking av tilhengar med ei tillatt totalvekt over 750 kg etter lastebil.

Minstealder: 21 år.

Alle som skal ta førarkort i tyngre klasser må ha godkjent helseattest frå lege. Denne skal leverast på trafikkstasjonen. Vi anbefalar å skaffe dette, samt søke om førarkort så snart du har starta på opplæringa.

Dersom du skal køyre vogntog i yrkessamanheng må du også ha yrkessjåførutdanning for gods.
 

Oppstart neste kurs:

3. september

Teorikurs lastebil og tilhengar. Klokka 17-20

29. oktober

Teorikurs lastebil og tilhengar. Klokka 17-20

 

Oppgi gjerne kva førarkortklasse du har frå før av, samt kva kurs du er interessert i ved henvendelsar.
For påmelding ring, send e-post eller bruk knappen nedst på sida.

Send oss ein forespørsel

Trinnvis opplæring

Teorikurs for klasse CE går over to kveldar. Køyretimar avtalast undervegs med kvar enkelt alt etter behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Teoriprøve må vere bestått, og helseattest levert på trafikkstasjonen før ein kan bestille oppkøyring.

Trinn 1:
 Opplæringa i klasse C utgjer det første trinnet i klasse CE.

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Sikkerheitskurs på veg - 10 timar. Obligatorisk kurs.
 Avsluttande opplæring før førarprøve.