D

Buss - klasse D

Denne klassa gjeld føring av motorvogn med fleire enn 8 passasjerplassar i tillegg til førar. Klassa gjeld òg for føring av leddbuss.

Tilhengar med tillatt totalvekt høgst 750 kg.

Minstealder: 24 år.
*21 år med begrensingar dersom du har fullført YSK Grunn Persontransport 140t.

Alle som skal ta førarkort i tyngre klasser må ha godkjent helseattest frå lege. Denne skal leverast på trafikkstasjonen. Vi anbefalar å skaffe dette, samt søke om førarkort så snart du har starta på opplæringa.

Dersom du skal køyre buss i yrkessamanheng må du også ha yrkessjåførutdanning for persontransport.
 

22. august

Grunnkurs tunge køyretøy/teorikurs. Klokka 17-20

15. oktober

Grunnkurs tunge køyretøy/teorikurs.  Klokka 17-20

 

Oppgi gjerne kva førarkortklasser du har frå før av, samt kva kurs du er interessert i ved henvendelsar.
For påmelding ring, send e-post eller bruk knappen nedst på sida.

Send oss ein forespørsel

Trinnvis opplæring

Teorikurs for buss går over tre kveldar.
Køyretimar avtalast med kvar enkelt og utifrå behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Teoriprøve må vere bestått, og helseattest levert på trafikkstasjonen før ein kan bestille oppkøyring.

Trinn 1:
 Grunnkurs tunge køyretøy - 3 timar. Obligatorisk.
(Fritak dersom du har førarkort i ei tung klasse fra før)

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Ulykkesberedskapskurs - 9 timar. Obligatorisk og felles for alle tunge klasser. (Fritak dersom du har førarkort i ei tung klasse frå før)
 Sikkerheitskurs på veg - 6 timar. Obligatorisk kurs.
 Avsluttande opplæring før førarprøve.

 
Leige Voldabussen?
Vi har inngått avtale med vår samarbeidspartner Eivind Dahl AS om leige av Voldabussen til opplæringsformål.

Eivind Dahl AS, basert i Volda, kan tilby leige av turbuss for kortare og lengre turar i Noreg og Europa.
Kontakt: Eivind Dahl
E-post: eivind@edahl.no
Tlf: 913 15 856