Førarkort

Tunge klasser

C Lastebil
CE Lastebil med tilhengar
D1 Minibuss
D1E Minibuss med tilhengar
C1 Lett lastebil

Lette klasser

B Personbil
 
BE Personbil med tilhengar
B96 Personbil med tilhengar