KURSOVERSIKT 2017

Teorikurs KL C / KL D

 • 24, 29. og 31. August.   Estimert ferdig opplæring: 21. September
 • 2, 7. og 9. November.   Estimert ferdig opplæring: 30. November 

Teorikurs KL CE

 • 5. og 7. September.       Estimert ferdig opplæring: 26. September
 • 14. og 16. November.     Estimert ferdig opplæring: 5. Desember 

YSK Grunn Godstransport 140 t – Kombinertkurs NKI

 • Start: 11. September.      Ferdig: 6. Oktober.
 • Start: 20. November.     Ferdig: 15. Desember.
YSK Grunn Persontransport 140 t . Kombinertkurs NKI
 • Start: 11. September. Samkøyrast med gods-kurs.
 • Start: 20. November. Samkøyrast med gods-kurs.

Ta kontakt for meir utfyllande timeplan for 140 t – kurset. 

YSK Utvidelse Persontransport 35 t

 • Start: 4. Desember         Ferdig: 8. Desember

YSK Etterutdanning Godstransport 35 t

 • Start: 7. August.              Ferdig: 11. August.
 • Start: 4. September.      Ferdig: 8. September.
 • Start: 26. Oktober.         Ferdig: 30. Oktober.

YSK Etterutdanning Utvidelse Persontransport 7 t

 • 14. August.
 • 12. September.
 • 31. Oktober.

ADR-kurs

 • Start: 25. August    Ferdig: 26. August.
 • Start: 24. November   Ferdig: 25. November.

BE / B96 Lastsikringskurs

 • 16. August
 • 17. Oktober.    

Kursa vert halde ved Langvatn Trafikkskule sine lokale i Furene om ikkje anna er oppgitt.

Med atterhald om endringar av dato.