KURSOVERSIKT 2017

Teorikurs KL C / KL D

 • 2, 7. og 9. November.   Estimert ferdig opplæring: 30. November 

Teorikurs KL CE

 • 14. og 16. November.     Estimert ferdig opplæring: 5. Desember 

YSK Grunn Godstransport 140 t – Kombinertkurs NKI

 • Start: 11. September.      Ferdig: 13. Oktober.
 • Start: 20. November.     Ferdig: 15. Desember.
YSK Grunn Persontransport 140 t . Kombinertkurs NKI
 • Start: 11. September. Samkøyrast med gods-kurs.
 • Start: 20. November. Samkøyrast med gods-kurs.

Ta kontakt for meir utfyllande timeplan for 140 t – kurset. 

YSK Utvidelse Persontransport 35 t

 • Start: 4. Desember         Ferdig: 8. Desember

YSK Etterutdanning Godstransport 35 t

 • Start: 26. Oktober.         Ferdig: 30. Oktober.

YSK Etterutdanning Utvidelse Persontransport 7 t

 • 31. Oktober.

ADR-kurs

 • Start: 24. November   Ferdig: 25. November. (Ålesund)

BE / B96 Lastsikringskurs

 • 24. Oktober.    

Kursa vert halde ved Langvatn Trafikkskule sine lokale i Furene om ikkje anna er oppgitt.

Med atterhald om endringar av dato.