LITT OM OSS

 

Hans Ivar Langvatn har drive med trafikkopplæring sidan 1997 – både på personbil og lastebil, i tillegg til å ha arbeidd som yrkessjåfør i 10 år før det. Såleis har han opparbeidd seg brei erfaring til å gi deg som elev best mogleg utbytte av opplæringa. Vi driv seriøs opplæring og har lav strykprosent.

I 2016 fekk vi ein trafikklærar til med på laget. Ragnar Masdal driv hovudsakleg opplæring på tungbil.

På YSK-kursa våre har vi satt saman ein engasjert og dyktig gjeng. Her nytter vi både interne og eksterne forelesarar, samt instruktørar med lang erfaring innan sine emner.


Kontoret og undervisningslokalet vårt finn du i Furene i Volda, adresse Morkamyra 15. Furene ligg plassert i knutepunktet mellom ytre og indre Sunnmøre med bussholdeplass, kafè, dagligvarebutikk og god parkering. Gode bussforbindelser både mot Ålesund og Stryn.

 
 

Som elev ved Langvatn Trafikkskule får du individuell tilpassa opplæringa så langt det er mogleg innanfor dei rammene som læreplanen gjev.

Vi forhandlar lærebøker og arbeidsbøker til dei forskjellige førarkortklassene.

Vi kan og skaffe lydbøker og spesielle opplæringsprogram på data for dei som treng det eller ynskjer det.

Vi har god erfaring med elever med lese- og skrivevanskar og har godt tilrettelagt opplegg for dette.

 

TILSETTE

Hans Ivar Langvatn

Dagleg og Fagleg leiar

Trafikklærar

Tlf: 918 52 575

Ragnar Masdal

Trafikklærar storbil

Ellen Karin Egset

Kontoransvarleg

Faktura og Regnskap

Helene Kalvatn

Kontormedarbeider

Tlf: 971 52 575 (9.00-14.00)

PÅ YSK-KURSA VÅRE UNDERVISER I TILLEGG TIL HANS IVAR OG RAGNAR;

img_0862jpg
Ola Rangsæter

Tlf: 907 68 313

Instruktør persontransport

olarang@gmail.com
Jon Oli Arnason

Førstehjelp for deg

Instruktør ulykkesberedskap

post@forstehjelpfordeg.no


e1c79df6-990e-4e18-827d-7da28ea26106jpg


Jan Erik Myklebust

Myklebust brannsikring

Instruktør ulykkesberedskap

mykle@tussa.com

c1571c9b-e404-4789-8573-2ec8cfffabbdjpg

Randi Eikrem

Ernæringsfysiolog

Instruktør HMS

randi.k.eikrem@gmail.com

PÅ OPTIMAL KØYRING FINN DU OGSÅ DENNE ERFARNE GJENGEN SOM INSTRUKTØRAR

Atle Vatne

c2a93346-854d-413c-90fb-de288a3f2854jpg

Ole Andre Mekstrand

Ivar Ørstavik

5f1b67a1-8eab-443b-bdb8-28e8a574da4djpg

Tor Gunnar Sætreås