SIKKERHEITSRÅDGJEVAR

HANS IVAR LANGVATN

 

Har de behov for sikkerheitsrådgjevar?


Vi tilbyr denne tenesta.  Alle som fraktar, lagrar eller er i befatning med farleg gods har etter lovverket krav om å ha ein godkjent sikkerheitsrådgjevar. 

Kundemassen vår består mellom anna av oljetransportørar, dynamittlager, entreprenørar, kaianlegg og stykkgodstransportørar. Både små og store aktørar, så vi har brei erfaring innan dei ulike bransjane

Som mangeårig ADR-instruktør sit vi på mykje kunnskap om emnet og er lett tilgjengeleg på telefon for våre kundar for det dei måtte lure på der og då angåande farleg gods.


Ta kontakt for tilbod, eller meir informasjon.