ADR - transport av farleg gods

ADR Grunn, KL 1, KL 7 og Tank

NESTE KURS

ADR-kurs
  • 24. - 25. November (Ålesund)
Ekstrakurs vert sett opp etter forespørsel.

Ta kontakt for påmelding

Vi held kurs i ADR - alle klasser. Kurset går i hovudsak ut på teoretisk gjennomgang av ADR boka si oppbygging og funksjon samt praktisk anvendelse.

Til alle kurs er det ei avsluttande prøve på trafikkstasjonen.

Vi har fastsette helgekurs på skulen, men tek også på oss ekstra kurs for bedrifter etter avtale.

Ta kontakt for ytterlegare informasjon.