YRKESSJÅFØR ETTERUTDANNING PERSON

YSK Etterutdanning Utvidelse Persontransport 7 t

NESTE KURS

YSK Etterutdanning Utvidelse Persontransport 7 t
  • 31. Oktober

Ta kontakt for påmelding eller meir informasjon

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personar eller gods med tyngre køyrety mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du ha yrkessjåførkompetanse. Yrkessjåførkompetansen dokumenterast med kode 95 i førarkortet. Yrkessjåførkompetansen må fornyast kvart femte år.


Etterutdanning: 
Vi tilbyr etterutdanning 35 t innan godstransport. Dersom du også treng kurs for persontransport kan du ta dette utvidingskurset.

Utvidelse av kompetanse: 
Dersom du har fullført etterutdanning 35 t for gods og også må fornye di kompetanse for persontransport, kan du gjere det hjå oss ved å ta ein påbyggingsdag for buss. (7t)


Utdanninga er obligatorisk og det er reglar for kor mykje fråvær du kan ha frå undervisninga.

Innhald i utdanninga: 

Modul P4. Persontransportens vilkår.
Modul P5. Persontransport i praksis.
Modul 6. Sikker atferd på vegen.


For ytterlegare informasjon, ta kontakt.