YRKESSJÅFØR GRUNNUTDANNING PERSON

YSK Utvidelse Persontransport 35 t

NESTE KURS

YSK Utvidelse Persontransport 35t
  • 4.-8. Desember
Tidlegare kurs kan bli sett opp etter forespørsel. Ta kontakt for tilbod.

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personar eller gods med tyngre køyrety mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du ha yrkessjåførkompetanse. Yrkessjåførkompetansen dokumenterast med kode 95 i førarkortet. Yrkessjåførkompetansen må fornyast kvart femte år.


Utvidelse av kompetanse: 
Dersom du har yrkessjåførkompetanse fra før og ønsker å utvide di kompetanse frå gods til persontransport kan du gjere det hjå oss ved å gjennomføre modulane 4, 5 og 6 i kurset YSK Utvidelse Persontransport 35 t.

Kurset består av 35 klokketimar, og går over 5 dagar på skulen.


Utdanninga er obligatorisk og det er reglar for kor mykje fråvær du kan ha frå undervisninga.

Innhald i utdanninga: 
Modulane 1-3 er felles på YSK Grunn 140 t.-kurset, og modulane 4-6 er delt i henhold til person og godstransport.

Modul P4. Persontransportens vilkår.
Modul P5. Persontransport i praksis.
Modul 6. Sikker atferd på vegen.

Utdanninga inneheld både teori og praktisk køyring med fokus på optimal bruk av køyretøyet og sikker atferd på veien.


For ytterlegare informasjon, ta kontakt.