YRKESSJÅFØR GRUNNUTDANNING - KOMBINERTKURS NKI

YSK Grunn Gods- og Persontransport 140 t

NESTE KURS

  • Start: 11. September  Slutt: 13. Oktober (Fullt)
  • Start: 20. November  Slutt: 15. Desember

Kurset består av til saman 2 veker med undervisning på skulen, og 2 veker heimestudier.

Ta kontakt for meir utfyllande timeplan for kurset.Grunnutdanning: 
Komprimert grunnutdanning yrkessjåfør er på 140 klokketimar, inneheld 6 modular og er inndelt i person- eller godstransport.

Vi tilbyr grunnutdanning 140 t innan både persontransport og godstransport i samarbeid med NKI nettstudier. Det vil seie at du har kun 14 dagar undervisning på skulen, ellers er det heimestudier med innleveringsoppgåver via internett til NKI.

Utvidelse av kompetanse: 
Dersom du har yrkessjåførkompetanse for gods fra før og ønsker å utvide di kompetanse frå gods til persontransport kan du gjere det hjå oss ved å gjennomføre modulane 4, 5 og 6 i kurset YSK Utvidelse Persontransport 35 t.


Utdanninga er obligatorisk og det er krav om 90% oppmøte for å få godkjent kurs.

Innhald i utdanninga: 
Modulane 1-3 er felles og modulane 4-6 er delt i henhold til person og godstransport.

Modul 1 (innsendingsoppg. NKI). Vegtransport og samfunnet.
Modul 2 ( delvis innsendingsoppg. NKI) Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Modul 3. Køyretøyteknikk og optimal bruk av tunge køyretøy.
Modul G4 (innsendingsoppg. NKI) Godstransportens vilkår. / Modul P4 (innsendingsoppg. NKI) Persontransportens vilkår.
Modul G5. Godstransport i praksis. / Modul P5. Persontransport i praksis.
Modul 6. Sikker atferd på veien.

Utdanninga inneheld både teori, ulykkesberedskap, sikring av last og praktisk køyring med fokus på optimal bruk av køyretøyet og sikker atferd på veien.


For ytterlegare informasjon, ta kontakt.