YSK Utvidelse Persontransport 35t

YSK Utvidelse Persontransport 35t

Gyldig YSK for gods kan utvidast til også å gjelde for persontransport ved å gjennomføre dette kurset.

For deg som skal køyre godstransport med køyretøy i klasse D1, D1E, D eller DE, og har YSK for gods fra før.

Når prøve er bestått og YSK er oppnådd kan du frå fylte:
  • 21 år køyre persontransport med førarkort klasse D1 og D1E.
  • 21 år køyre persontransport i rute med lengde på opptil 50 km med førarkort klasse D og DE.
  • 23 år køyre persontransport med førarkort klasse D og DE.

    OBS!! Kompetansen får gyldigheit tilsvarande kompetansen du utvidar frå.
 

Ta kontakt for informasjon om kurs 2018.

 

Kurset er satt opp slik:

Utdanninga består av 3 modular og det er krav om 90% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 5 dagar på skulen.


Modul P4: Persontransportens vilkår.

    Teori og bedriftsbesøk.

Modul P5: Persontransport i praksis.
    Både teori og praktiske øvingar.

Modul 6: Sikker atferd på vegen.
    Praktiske køyreoppdrag i samband med teori.

Etter fullført kurs må eleven bestå teoriprøve på trafikkstasjonen før ein kan bestille YSK-bevis (kode 95 på førarkortet)

Send oss ein forespørsel