YSK Utvidelse Persontransport 7t

YSK Utvidelse Persontransport 7t

Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse.

Skal du delta på eit av våre 35-timers etterutdanningskurs for gods, kan du i tillegg ta denne påbyggingsdagen og få fornya di kompetanse også for persontransport.

Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanningskurs?
Kontakt oss, eller Statens Vegvesen for å sjekke når fristen går ut.
 

Kurs hausten 2018

Det vert nye kurs tysdag 21. august, laurdag 15. september, laurdag 20. oktober, tysdag 6. november og laurdag 15. desember

 

Kurset er satt opp slik:

Dagen består av 3 modular og det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 7 timar på skulen.

Det er ingen prøve etter endt kurs.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førarrett i klasse D1, D1E, D eller DE og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyast.


Modul P4: Persontransportens vilkår.
    Forelesing og erfaringsutveksling, gruppearbeid.

Modul P5: Persontransport i praksis.
    Gruppeoppgåver, nyttelastberegning og lastsikring.

Modul 6: Sikker atferd på vegen.
    Optimal utnytting av køyretøyet i fokus.

Når etterutdanninga er gjennomført må du vende deg til ein trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen.
Vi anbefalar at du tar med deg helseattest så du kan fornye førarkortet samtidig.

Send oss ein forespørsel