YSK Utvidelse Persontransport 7t

YSK Utvidelse Persontransport 7t

Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse.

Skal du delta på eit av våre 35-timers etterutdanningskurs for gods, kan du i tillegg ta denne påbyggingsdagen og få fornya di kompetanse også for persontransport.

Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanningskurs?
Kontakt oss, eller Statens Vegvesen for å sjekke når fristen går ut.
 

Kurs 

16. februar

Laurdag kl. 08.00-16.00 (Med forbehald om nok påmelde)

19. mars

Tysdag kl. 08.00-16.00 (Med forbehald om nok påmelde)

6. april

Laurdag kl. 08.00-16.00 (Med forbehald om nok påmelde)

14. mai

Tysdag kl. 08.00-16.00 (Med forbehald om nok påmelde)

22. juni

Laurdag kl. 08.00-16.00 (Med forbehald om nok påmelde)

 

Kurset er satt opp slik:

Dagen består av 3 modular og det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 7 timar på skulen.

Det er ingen prøve etter endt kurs.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førarrett i klasse D1, D1E, D eller DE og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyast.


Modul P4: Persontransportens vilkår.
    Forelesing og erfaringsutveksling, gruppearbeid.

Modul P5: Persontransport i praksis.
    Gruppeoppgåver, nyttelastberegning og lastsikring.

Modul 6: Sikker atferd på vegen.
    Optimal utnytting av køyretøyet i fokus.

Når etterutdanninga er gjennomført må du vende deg til ein trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen.
Vi anbefalar at du tar med deg helseattest så du kan fornye førarkortet samtidig.

Send oss ein forespørsel
 
 

TITTEL 1