CE

Kursstart KL CE - Vogntog

21. og 23. mai - 24

Teorikurs lastebil og tilhengar.
Klokka 17-20

Ledige plassar

27. og 29. aug. - 24

Teorikurs lastebil og tilhengar.
Klokka 17-20

Ledige plassar

29. og 31. okt. - 24

Teorikurs lastebil og tilhengar.
Klokka 17-20

Ledige plassar

 

Ønsker du meir informasjon, pristilbod eller timeplan?

 
Denne klassa gjeld trekking av tilhengar med ei tillatt totalvekt over 750 kg etter lastebil.

Minstealder: 21 år.

Alle som skal ta førarkort i tyngre klasser må ha godkjent helseattest frå lege. Denne skal leverast på trafikkstasjonen. Vi anbefalar å skaffe dette, samt søke om førarkort så snart du har fått bekrefta elevplass.

Dersom du skal køyre vogntog i yrkessamanheng må du også ha yrkessjåførutdanning for gods.

Trinnvis opplæring

Teorikurs for klasse CE går over to kveldar. Køyretimar avtalast undervegs med kvar enkelt alt etter behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Teoriprøve må vere bestått, og helseattest levert på trafikkstasjonen før ein kan bestille oppkøyring.

Trinn 1:
 Opplæringa i klasse C utgjer det første trinnet i klasse CE.

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Sikkerheitskurs på veg - 10 timar. Obligatorisk kurs.
 Avsluttande opplæring før førarprøve.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.