Ledig stilling

Trafikklærar for tungbil

Langvatn Trafikkskule AS i Volda har opplæring på tunge køyretøy klasse C, CE, D, C1, D1, D1E og yrkessjåføropplæring grunn- og etterutdanning. Vi har i tillegg opplæring i klassene B, BE og B96 og ADR-kurs.

Vi kan tilby eit utviklande opplæringsmiljø, allsidig arbeid innan trafikk- og transportopplæring. Det er også ønskeleg at ein tek del i teoretisk undervisning og utvikling. 
Vår nye medarbeidar må kunne arbeide sjølvstendig og samtidig fungere godt i eit team

Gode lønsvilkår og triveleg miljø.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

·       Relevante og nødvendige godkjenningar for å kunne utøve faget som trafikklærer på
         tunge køyretøy

·       Trafikklærarstudiet og praktisert som trafikklærer

·       Sjølvstendig og kvalitetsbevisst

·       Jobbe effektivt med digitale verktøy

·       Gode kommunikasjonsevner


Ta kontakt med daglig leiar Hans Ivar Langvatn for meir informasjon (mob. 918 52 575), og send søknad med CV til: postmaster@langvatntrafikkskule.no