D1E

Kursstart KL D1E - Minibuss med tilhengar:

30. april - 24

Kl. 17.00 Lastsikringskurs. (Felles med B96 og BE)

Ledige plassar

21. august - 24

Kl. 17.00 Lastsikringskurs. (Felles med B96 og BE)

Ledige plassar

18. september - 24

Kl. 17.00 Lastsikringskurs. (Felles med B96 og BE)

Ledige plassar

23. oktober - 24

Kl. 17.00 Lastsikringskurs. (Felles med B96 og BE)

Ledige plassar

20. november - 24

Kl. 17.00 Lastsikringskurs. (Felles med B96 og BE)

Ledige plassar

Ønsker du meir informasjon, pristilbod eller timeplan?

 
Denne klassa gjeld trekking av tilhengar med ei tillatt totalvekt over 750 kg. 
Samla tillatt totalvekt for minibuss og tilhengar må ikkje overskride 12 000 kg.

Minstealder: 21 år.

Alle som skal ta førarkort i tyngre klasser må ha godkjent helseattest frå lege. Denne skal leverast på trafikkstasjonen. Vi anbefalar å skaffe dette, samt søke om førarkort så snart du har starta på opplæringa.

Dersom du skal køyre minibuss i yrkessamanheng må du også ha yrkessjåførutdanning for persontransport.

Trinnvis opplæring

Køyretimar avtalast undervegs med kvar enkelt utifrå behov. Vi skreddarsyr eit opplegg som passar for deg.
Teoriprøve må vere bestått, og helseattest levert på trafikkstasjonen før ein kan bestille oppkøyring.

Trinn 1:
 Opplæringa i klasse D1 utgjer det første trinnet i klasse D1E.

Trinn 2:
 Grunnleggande køyretøyteknisk og køyrekompetanse, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3:
 Trafikal opplæring, som skal avsluttast med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 4:
 Kurs i sikring og merking av last - 2 timar. Obligatorisk kurs.
(Fritak dersom du har klasse BE eller B96 fra før.)
 Sikkerheitskurs på veg - 4 timar. Obligatorisk kurs.
(Fritak dersom du har klasse C1E fra før)
 Avsluttande opplæring før førarprøve.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.