Sikkerheitsrådgjevar

Sikkerheitsrådgjevar Hans Ivar Langvatn.

Har de behov for sikkerheitsrådgjevar?

Vi tilbyr denne tenesta.
Alle som fraktar, lagrar eller er i befatning med farleg gods har etter lovverket krav om å utpeike ein godkjent sikkerheitsrådgjevar for si bedrift/foretak.

Kundemassen vår består mellom anna av oljetransportørar, dynamittlager, entreprenørar, kaianlegg og stykkgodstransportørar. Både små og store aktørar, så vi har brei erfaring innan dei ulike bransjane.

Som mangeårig ADR-instruktør sit vi på mykje kunnskap om emnet og er lett tilgjengeleg på telefon for våre kundar for det dei måtte lure på der og då angåande farleg gods.

Som sikkerheitsrådgjevarkunde har ansatte i di bedrift førehandsrett til plass på alle fastsette ADR-kurs. Vi kjører også interne kurs for bedrifter etter avtale.
 

Ta gjerne kontakt for tilbod, eller ytterlegare informasjon. Bruk skjema under, send ein e-post eller ring på tlf. 918 52 575.

Send oss ein forespørsel