Påmelding YSK Etterutdanning

All påmelding er bindande. Ved innsending av dette skjemaet aksepterast våre betingelsar. 

I tilknytning alle YSK Etterutdanning Gods 35 t - kursa er det muligheit for ein påbyggingsdag for persontransport./buss. (Dagen etter godskurset) 
Kryss av i skjemaet dersom du også ønsker denne dagen.

Påmelding YSK Etterutdanning