YSK Etterutdanning Gods 35t

Neste kurs YSK Etterutdanning Gods 35t

01. - 05. juli - 24


Mandag-fredag. Klokka 8-16

Ledige plassar

12. - 16. aug. - 24

Mandag-fredag. Klokka 8-16

Ledige plassar

12. - 16. sept. - 24

Torsdag-måndag. Klokka 8-16

Ledige plassar

14. - 18. okt. - 24

Mandag-fredag. Klokka 8-16

Ledige plassar

14. - 18. nov. - 24

Torsdag-måndag. Klokka 8-16

Ledige plassar

09. - 13. des. - 24

Mandag-fredag. Klokka 8-16

Ledige plassar

Ønsker du meir informasjon, prisar, eller har andre spørsmål?

 
Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse.

Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Vi held etterutdanningskurs for gods, med muligheit for ein påbyggingsdag for persontransport.

Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanningskurs?
Kontakt oss, eller Statens Vegvesen for å sjekke når fristen går ut.

Kurset er satt opp slik:

Utdanninga består av 5 modular og det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 5 dagar på skulen.
Vi har satt saman eit godt team av både interne og eksterne forelesarar, instruktørar og trafikklærarar.

Det er ingen prøve etter endt kurs.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førarrett i klasse C1, C1E, C eller CE og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyast.


Modul 1: Introduksjon, køyretøyteknikk,
    optimal bruk av tunge køyretøy ogHMS
     Forelesing og kurs i ulykkesberedskap. Førstehjelp og brannøving.

Modul 2: Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon
    og køyretøyets konstruksjon og virkemåte.
    Forelesing og erfaringsutveksling.

Modul G3: Godstransportens vilkår.
    Forelesing og erfaringsutveksling, gruppearbeid.

Modul G4: Godstransport i praksis.
     Gruppeoppgåver, nyttelastberegning og lastsikringskurs.


Modul 5: Sikker atferd på vegen.
    Praktisk køyring. Optimal utnytting av køyretøyet i fokus.

Når etterutdanninga er gjennomført må du møte på ein trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen.
Vi anbefalar at du tar med deg helseattest så du kan fornye førarkortet samtidig.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.