YSK Grunn Godstransport 140t

YSK Grunn Godstransport 140t - delvis nettstudier

02. september - 24

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

04. november - 24

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

 

Ønsker du meir info, timeplan, prisar eller har andre spørsmål?

 
Komprimert grunnutdanning 140 timar.

For deg som skal køyre godstransport med køyretøy i klasse C1, C1E, C eller CE.

Når prøve er bestått og YSK er oppnådd kan du frå fylte:
  • 18 år køyre godstransport med førarkort klasse C1 og C1E.
  • 21 år køyre godstransport med førarkort klasse C og CE.

Kurset er satt opp slik:

Utdanninga består av 5 modular og det er krav om 90% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 2 veker nettbasert undervisning og 2 veker på skulen.
Vi har satt saman eit godt team av både interne og eksterne forelesarar, instruktørar og trafikklærarar.


Veke 1: På skulen.
Modul 1: Felles for gods- og persontransport.
     Introduksjon, optimal bruk av tunge køyretøy og HMS.Veke 2: Nettbaserte heimestudier.

Modul 2: Felles for gods- og persontransport.
     Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon 
     og køyretøyets konstruksjon og virkemåte.
     Avsluttast med innsendingsoppgåver.Veke 3: Nettbaserte heimestudier.
Modul G3: Godstransportens vilkår.
      Avlsuttast med innsendingsoppgåver.

Veke 4: På skulen.
Modul G4: Godstransport i praksis.
    Teori, praktiske øvingar og bedriftsbesøk.

Modul 5: Sikker atferd på vegen.
    Praktiske køyreoppdrag i samband med teori.
    Her får alle tildelt individuelt tilpassa timeplan.

Etter fullført kurs må eleven bestå teoriprøve på trafikkstasjonen før ein kan bestille YSK-bevis (kode 95 på førarkortet)

Send oss ein forespørsel
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.