YSK Grunn Persontransport 140t

YSK Grunn Persontransport 140t - delvis nettstudier

18. mars - 24

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

27. mai - 24

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

 

Ønsker du meir informasjon, timeplan eller pristilbod?

 
Komprimert grunnutdanning 140 timar.

For deg som skal køyre godstransport med køyretøy i klasse D1, D1E, D eller DE.

Når prøve er bestått og YSK er oppnådd kan du frå fylte:
  • 21 år køyre persontransport med førarkort klasse D1 og D1E.
  • 21 år køyre persontransport i rute med lengde på opptil 50 km med førarkort klasse D og DE.
  • 23 år køyre persontransport med førarkort klasse D og DE.

Kurset er sett opp slik:

Utdanninga består av 5 modular og det er krav om 90% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 2 veker nettbasert undervisning og 2 veker på skulen.
Vi har satt saman eit godt team av både interne og eksterne forelesarar, instruktørar og trafikklærarar.


Veke 1: På skulen.
Modul 1: Felles for gods- og persontransport.
     Introduksjon, optimal bruk av tunge køyretøy og HMS.Veke 2: Nettbaserte heimestudier.

Modul 2: Felles for gods- og persontransport.
     Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon
     og køyretøyets konstruksjon og virkemåte.
     Avsluttast med innsendingsoppgåver.Veke 3: Nettbaserte heimestudier.
Modul P3: Persontransportens vilkår.
      Avlsuttast med innsendingsoppgåver.

Veke 4: På skulen.
Modul P4: Persontransport i praksis.
    Teori, praktiske øvingar og bedriftsbesøk.

Modul 5: Sikker atferd på vegen.
    Praktiske køyreoppdrag i samband med teori.
    Her får alle tildelt individuelt tilpassa timeplan.

Etter fullført kurs må eleven bestå teoriprøve på trafikkstasjonen før ein kan bestille YSK-bevis (kode 95 på førarkortet)

 
Send oss ein forespørsel
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.