YSK Utvidelse Persontransport 7t

 

Alle 7t-kursa går i tilknytning 35t-kursa. (Med atterhald om nok påmelde)

14. august - 21

Laurdag kl. 8-16

14. september - 21

Tysdag kl. 8-16

23. oktober - 21

Laurdag kl. 8-16

23. november - 21

Tysdag kl. 8-16

18. desember - 21

Laurdag kl. 8-16

 

YSK Utvidelse Persontransport 7t

Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse.

Skal du delta på eit av våre 35-timers etterutdanningskurs for gods, kan du i tillegg ta denne påbyggingsdagen og få fornya di kompetanse også for persontransport.

Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanningskurs?
Kontakt oss, eller Statens Vegvesen for å sjekke når fristen går ut.

Kurset er satt opp slik:

Dagen består av 2 modular og det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 7 timar på skulen.

Det er ingen prøve etter endt kurs.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førarrett i klasse D1, D1E, D eller DE og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyast.


Modul P3: Persontransportens vilkår.
    Forelesing og erfaringsutveksling, gruppearbeid.

Modul P4: Persontransport i praksis.
    Gruppeoppgåver, busspassasjerers rettigheiter, nyttelastberegning og lastsikring.


Når etterutdanninga er gjennomført må du vende deg til ein trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen.
Vi anbefalar at du tar med deg helseattest så du kan fornye førarkortet samtidig.

Send oss ein forespørsel