Komande kurs:

Storbilkurs KL C
Volda - Oppstart 5. Aug., 16. okt. og
2. des.

Storbilkurs KL CE
Volda - Oppstart 19. aug., 28. okt. og 16. des.

35t. Etterutdanningskurs Gods
Volda - Oppstart 14. Aug., 9. okt. og
20 nov.

140 timar Grunnkurs
8. september.

ADR
27. september og 15. november.

KL B96 og BE kjøres fortløpande, ta kontakt for dato.

(Med forbehald om endringar)

Langvatn Trafikkskule 2013