Komande kurs:

35t. Etterutdanningskurs Gods
Volda - Oppstart 15. Januar.


Meir info kjem i midten av Januar.

(Med forbehald om endringar)

Langvatn Trafikkskule 2013