YSK Grunn Godstransport 140t

YSK Grunn Godstransport 140t - kombinertkurs NKI

20. januar

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Pågår

30. mars

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

25. mai

Klokka 08.00-17.00. To veker på skulen og to veker heimestudie.

Ledige plassar

 

Ønsker du meir info, timeplan, prisar eller har andre spørsmål?

 
Komprimert grunnutdanning 140 timar.

For deg som skal køyre godstransport med køyretøy i klasse C1, C1E, C eller CE.

Når prøve er bestått og YSK er oppnådd kan du frå fylte:
  • 18 år køyre godstransport med førarkort klasse C1 og C1E.
  • 21 år køyre godstransport med førarkort klasse C og CE.

Kurset er satt opp slik:

Utdanninga består av 6 modular og det er krav om 90% oppmøte for å få godkjent kurs. Til saman 2 veker heimestudie og 2 vekerr på skulen.
Vi har satt saman eit godt team av både interne og eksterne forelesarar, instruktørar og trafikklærarar.

Alle blir registrert av oss som elev med NKI-nettstudier


Veke 1: På skulen.
Modul 1: Felles for gods- og persontransport.
     Introduksjon, optimal bruk av tunge køyretøy og HMS.Veke 2: Nettbaserte heimestudier.

Modul 2: Felles for gods- og persontransport.
     Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon 
     og køyretøyets konstruksjon og virkemåte.
     Avsluttast med innsendingsoppgåver til NKI.Veke 3: Nettbaserte heimestudier.
Modul G3: Godstransportens vilkår.
      Avlsuttast med innsendingsoppgåver til NKI.


Veke 4: På skulen.
Modul G4: Godstransport i praksis.
    Teori, praktiske øvingar og bedriftsbesøk.

Modul 5: Sikker atferd på vegen.
    Praktiske køyreoppdrag i samband med teori.
    Her får alle tildelt individuelt tilpassa timeplan.

Etter fullført kurs må eleven bestå teoriprøve på trafikkstasjonen før ein kan bestille YSK-bevis (kode 95 på førarkortet)

Send oss ein forespørsel